Nordre sving det er norge som er best


Veibygging i Botne: Ryfylkevegen - riksvei 13 tok det mange år å bygge. Den ble bygget ut stykke for stykke, etterhvert som det ble bevilget penger.

Bildene er tatt i november 2014. Jakob Bjørheim viste fram om en del ting og fortalte hvor de kom fra. Han snakket også om hvor mye arbeid det lå bak restaureringen og gleden med å få det til. Takk til Jakob for at ville vise fram sitt private museum. Foto. AT Knutsen


Nordre Sving Det Er Norge Som Er BestNordre Sving Det Er Norge Som Er BestNordre Sving Det Er Norge Som Er BestNordre Sving Det Er Norge Som Er Best

fksau.dubrovnik-private-accommodation.info